You haven't selected any category or there's no items on the selected category.

www.knihovna-vratimov.cz

Region PDF Tisk Email
Úterý, 04 Srpen 2009 18:20

Městské knihovna VRATIMOV vykonává regionální funkce knihovnám obcí Regionu Slezská brána. Regionální funkce zahrnují poradenské a koordinační služby, budování výměnných souborů knihovních dokumentů a vykonávají nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven.

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí byl schválen usnesením vlády č.68 ze dne 16.1. 2002. V souladu s kulturní politikou vlády České republiky je základním cílem programu zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům a podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Program vychází z koncepce zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Výkon regionálních funkcí se opírá o základní dokument Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji, kam přešlo v roce 2005 jejich financování.

Pověřená knihovna uzavírá každoročně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvkovou organizací, „Smlouvu o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na pověřenou knihovnu“ a další smlouvu uzavírá s Moravskoslezským krajem, a to „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na výkon regionálních funkcí.

Služby, které naše pověřená knihovna zajišťuje v rámci výkonu RF pro základní knihovny:

  • poradenská a konzultační činnost
  • vzdělávání zaměstnanců, pořádání seminářů
  • tvorba, distribuce a oběh výměnných souborů (přehled o výměnném KF je v ON-LINE katalogu)
  • pomoc při revizi a aktualizaci KF
  • shromažďování a evidence statistických údajů
  • zajištění servisních služeb AKS (pouze v částech, které jsou využívány k plnění regionálních funkcí v základních knihovnách.

V rámci našeho regionu tyto služby využívají:

Profesionální knihovny:

Místní knihovna PASKOV

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ

Neprofesionální knihovny:

Místní knihovna HORNÍ DATYNĚ

Místní knihovna OPRECHTICE

Místní knihovna ŽABEŇ

Legislativa a odkazy k problematice regionálních funkcí:

Národní knihovna ČR

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Regionální fondy jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského krajemsk